Rekrutacja

Rekrutacja

 ETAP I: Dostarczenie dokumentów tj.:

 

1) Formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu (formularz znajdziesz w wersji *.doc i *.pdf na dole strony)

2) Aktualne zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy).

 

Dokumenty można otrzymać:

na stronie internetowej projektu (poniżej)

• w Biurze Projektu, Plac Wolności 1, pokój 26A, Włocławek lub ul. Długa 34, Bydgoszcz

 

Dokumenty można składać:

  1. w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku osobiście, przez osoby trzecie lub listownie: Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” Plac Wolności 1, pokój 26A, 87-800 Włocławek
  2. w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" w Bydgoszczy osobiście, przez osoby trzecie lub listownie: Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
  3. elektronicznie – na adres projekt.neet@ksw.wloclawek.pl lub rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl (w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu),
  4. w wyznaczonych miejscach (lista miejsc i godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z informacją w aktualnościach na stronie www.NEETstaze.pl ) we Włocławku i Bydgoszczy
  5. na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na naszej stronie internetowej w dziale aktualności)
  6. telefonicznie (dla osób nie mających dostępu do komputera) tel. 660 718 362 (Włocławek) lub tel. 668 424 942 , 502501951 (Bydgoszcz)

 

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

 

ETAP II: Rozmowa kwalifikacyjna i test

 

W drugiej fazie rekrutacji chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, jaką kierujesz się motywacją, czy znasz już może podstawowe zwroty w j.angielskim, jak radzisz sobie w pracy w grupie  oraz czy jesteś gotów po powrocie podjąć wymarzoną pracę. Do Twojej dyspozycji pozostanie przydzielony indywidualnie Mentor który przejdzie z Tobą wszystkie fazy rekrutacji – udzieli informacji dot. testów oraz będzie obecny na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby które pomyślnie przejdą ten etap rekrutacji znajdą się na liście rankingowej i z każdego naboru 10 z nich dostaje zaproszenie do udziału w projekcie. Od tego momentu rozpoczyna się Twoja przygoda z projektem. Osoby, które znajdą się poza listą rankingową mają szanse na rekrutację w kolejnych naborach.

 

Nabór dokumentów dla pierwszej grupy uczestników prowadzony będzie w terminie 06.03.2018 - 25.03.2018 (wyjazd do Włoch w terminie czerwiec-lipiec 2018)*

 

Nabór dokumentów dla drugiej oraz trzeciej grupy uczestników projektu prowadzony będzie w terminie 01.06.2018 - 30.06.2018 (wyjazd do Włoch w terminie wrzesień-październik 2018)*

 

Nabór dokumentów dla czwartej grupy uczestników projektu prowadzony będzie w terminie 01.10.2018 - 31.10.2018 (wyjazd do Włoch w terminie styczeń-luty 2018)*

 

 

*dokładne daty wyjazdów do Włoch zostaną podane w późniejszym terminie

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

 

Script logo