pozycjonowanie stron

Blog o pozycjonowaniu - praktyczna wiedza tylko od ekspertów!

kategoria:
Pozycjonowanie dla początkujących

linki dofollow i nofollow

Czym się różnią linki dofollow od nofollow?

Pozyskiwanie linków przychodzących prowadzących do promowanej witryny to podstawowe działanie składające się na pozycjonowanie strony. Jednak nie każdy odnośnik ma takie same właściwości, a zależą m.in. od tego, czy jest opatrzony atrybutem dofollow czy nofollow. Co oznaczają, czym się różnią i jak wpływają na pozycjonowanie stron? Odpowiedzi na te pytania poznasz dzięki lekturze artykułu.

Linki dofollow – kluczowe z punktu widzenia pozycjonowania stron

Na to, na jakich pozycjach w wynikach wyszukiwania się znajduje i ile odwiedzin ma strona, wpływa wiele rozmaitych czynników, lecz do najważniejszych zalicza się liczbę i jakość linków dofollow, które do niej prowadzą. Dlaczego są one takie istotne? Ponieważ odpowiadają za przekazywanie mocy z jednej strony do drugiej, a zatem mają newralgiczny wpływ na pozycjonowanie. Roboty wyszukiwarek uwzględniają je przy określaniu wartości witryny i układaniu rankingu wyników wyszukiwania.

Linki opatrzone atrybutem dofollow można uznać za swego rodzaju „głosy” oddawane na strony – co do zasady im ich więcej, tym lepiej z punktu widzenia SEO. O ich wpływie na pozycjonowanie decyduje jednak nie tylko liczba, ale również tematyka i wartość witryny, z której pochodzą. Najlepsze rezultaty dają odnośniki dofollow umieszczone na stronach z długą historią, o podobnej tematyce do witryny linkowanej i o dużej rozpoznawalności w Internecie. Właśnie dzięki takim odnośnikom da się bezpiecznie, skutecznie i w możliwie krótkim czasie wprowadzić stronę na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.

linki nofollow

Linki nofollow – mniej istotne, ale też ważne

Mimo że linki nofollow nie decydują bezpośrednio o tym, ile odwiedzin ma strona, to również mają pewne znaczenie w kontekście pozycjonowania. Atrybut, którym są opatrzone, w odróżnieniu od dofollow wskazuje, że dany link nie powinien przenosić mocy z jednej witryny na drugą. Czy wobec tego jest on całkowicie bezwartościowy, a jego pozyskiwanie mija się z celem? Nie do końca, bo choć rzeczywiście nie służy wprost do budowania pozycji w wynikach wyszukiwania, to jednak należy się posługiwać również atrybutem nofollow. Dlaczego?

To, że odnośniki nofollow nie mają mocy SEO, jest faktem, jednak mimo to powinny się znajdować w profilu linków prowadzących do promowanej witryny, ponieważ w pewnym sensie ją uwiarygadniają. Wynika to z faktu, że zbiór linków wyłącznie z atrybutem dofollow wygląda nienaturalnie, co może wzbudzić podejrzenia wśród wyszukiwarek internetowych. Aby tego uniknąć i tym samym ograniczyć niebezpieczeństwo nałożenia kar przez Google, pewien procent odnośników prowadzących do portalu powinien mieć właśnie właściwość nofollow.

Podsumowanie

Reasumując: na to, ile odwiedzin ma strona, wpływa przede wszystkim liczba i jakość odnośników dofollow umieszczonych w innych miejscach w Internecie. Pewne znaczenie mają jednak również linki nofollow, które należy uwzględnić w strategii pozycjonowania, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych działań i uniknięcia negatywnych konsekwencji z powodu nienaturalnego profilu linków.

Źródło: https://www.grupa-tense.pl/blog/czym-sie-roznia-linki-dofollow-od-nofollow/